West Wind Speer

Ẩ n/hiện nguyên liệu ột Pháá

Thương tây Telefon

Cơ Bản

Thương tây Telefon là một vũ khí cán dài 4 sao.

Mục lục

 • 1 ột Phá và Chỉ Chỉ Số
 • 2 lưu ý về cơ chế
 • 3 Câu Chuyện
 • 4 xem trước
 • 5 Thư Viện
 • 6 Có Mặt Trong
  • 6.1 sự kiện cầu nguyện

  Ột Phá Và Chỉ Số []

  Ẩ n/hiện nguyên liệu ột Pháá

  Tổng Chi Phí (0 → 4)

  – – – cấu trúc hỗn ộn

  Lưu ý về cơ chế []

  • Đi cùng với gió có ể k ạ ạ ạ mỗi cú đánh gây sát thương lên kẻn k ịch, cũng như cho mỗ ẻch bị trúng òn khi nhân vật ở trên Sân. Vậy nên:
   • Các kỹ năn côn côn tấn tấn tấn tấn tấn tấn tấ n ăng nguyên tố -Morr Morr mèo lạnh giá của diona (5 lần) có nhiề khả khả khả kích hoch hoch nhả khả khả kích hoch hoch nhả khả kích hoch hoch nhả khả kích hoch hoch nhả khả kích hoch hoch nh ơ khả khả kích hoch hoch nhả khả kích hoch hoch nhả khả kích hoch boch nhả khả kích hoch hoch nhi.
   • Các kỹ năng gây sát thươn rộn rộng nguyên tố -bài của cờa ventiu khi ề khả năngho ạt nội tạn tạn khi có durch nhh trúng.
   • Nội tại sẽ khôc ượượ kích hoạt khi nhân vật trang bị vị vị ạ à à à k.
   • Nội tại sẽ khôc.

   Câu chuyện []

   Trường Thương NGHI thức của ội kỵ s Sĩy tây phong, là một binh đáng tự hàho trong nghi lễ kiểm duyệt, cũng là một vũ khí đáng sợ ối với vớt.
   Qua việc tìm hiểu gốc cây sừng sững, các thợ công mondstadt.
   Vì thế cây thương cứng cáp này không chỉ là danh hiệu vinh dự cho kỵ sĩ tây Phong, Mà còn là sự kết Tinh giữa sự cần và ý chí chí phấn ấ ấu của kỵ ĩ ĩ ĩ ĩ ĩ ĩ ĩ ĩ ĩ ĩ ĩ ĩ ĩ ĩ ấ ủa kỵ ĩ ĩ ĩ ĩ ĩnstaut.
   Luôn nhớ rằng, phải vững vữy cây thương này, bảo vự tệ của gió.

   Từ chổ chường có ngườ người lấy thương làm Binh Kinner.
   Dùy cây gỗ vress nhọn vũ cho dân thường, cũng có thểchi lại lạ lạ lính dùng kiếm sắt.
   Sau khi lật ổ s thống ttr.

   Kiếm thật từng là một sự bắt buộc của lớp que c ể có ể có ể đ có.
   Vào thời kì đó thì cả vùng này, thương pháp ược xem nhưchiến ấu của dịa dịu và kẻphản ngrhịch.
   Nhưng trong quá khứ cũng từng cũ có cườ) trong giới queý tộc dùng thương.
   Theo Truyền Thuyết, Eberhart Trong đm gió nhẹ, từng lấy mũi thương đón lấy giọt sương vừa ọa ọng.

   Eberhart, Ban ầu là một ứa trẻ ngoài giá thú, mơc ược ược trở vềi với sự cự cuým tựhà của giới quec tộc tộ tý tý tộ nhỏ nhỏ.
   Tuy nhiên, ể khiến một nền tảng đ mụmụ mục nát Lungblatt, vẫn cầt sứnh bis lớn. Vậy thì…
   Cho dù từng xúụcon tai huynh trưởng theo đuổi gi gi ành hiệp.
   Ể bản the ình tự vực dậy cũng ược
   Hay âm thầi một ma nữ dùng thương làm s ư m s sư phụ,
   Sau đó tiêu diệt luôn cô ta cũng ược.

   „Dùu thế gièm pha ì sao, chỉc ạn ạt c mục đích, dùng thủ đoạn gì cũng ược.”

   West Wind Speer

   • Wow Classic: Ära (60)
   • Zorn des Lichkönigs
   • Final Fantasy XIV
   • Die Elder Scrollen online
   • Neue Welt
   • Verlorene Arche
   • Temtem
   • Wow 10.0
   • GUILD WARS 2
   • Final Fantasy XI
   • Star Wars The Old Republic
   • Diablo 4

   Favonius Lance

   Genshin -Auswirkungen

   Favonius Lance

   Eine Stangenwaffe im Stil der Ritter von Favonius. Sein Schaft ist gerade und seine Spitze fließt leicht wie der Wind.

   Favonius Lance -Deskription

   Ein Ehrenspeer unter den Rittern von Favonius. Es wird in einer zeremoniellen Rolle bei Paraden und Bewertungen verwendet. Durch das Studium der Laube, die im Wind festgehalten wurde. Dieser robuste Speer ist unter den Rittern nicht zu einem Ort der besonderen Ehre – er ist auch auch und auch die DE Fenders der Stadt und Kunst des Stadt. Mit dem in der Hand erinnert sie sich immer daran, digistisch zu sein und Mondstadts Freiheit zu verteidigen. In der Tat haben viele Menschen Stäbchen mit einer Art als Waffen benutzt, wobei der Reichweite Vorteil nutzt, um ihren Mangel an Kriegsfähigkeiten zu ergänzen. Ereignis ungehelte Plebeer konnten sich mit geschärften Holzstäbchen bewaffnen, und das war vielleicht ein Match für den Stahl von Trediers. Um die Overtherow der Aristokratie zu feiern, steckten lange Einsätze, Fahnenmasten und Pitchgabeln überall in der Stadt fest. Es war für alle Nolles der Kunst des Schwertes erforderlich, dass die könnte in Statur und Weisheit wachsen. In jenen Tagen war die Kunst des Speers ausländischen Gladiatoren und Verrätern vorbehalten. Aber das war einst ein edler Spross, der einen Speer ausführte. Sie sagten, das genieße die Nachtbrise, als er die gefangenen Tropfen Tau mit seiner Speerspitze fing. Eberhart, ein uneheliches Kind, träumte davon, den Ruhm und den Stolz des alten Adels wiederzugewinnen. Dennoch brauchte er größere Kraft, um diese faulen Fundamente zu zerstören. So war es so, dass sein legitimer Bruder sein träumte, ein Phantomdieb zu werden. sie mitzunehmen. “Also, was ist, wer kam, sollte mich verachten?? Ich werde alles tun, um meine Ziele zu erreichen.”” “

   Andere Sprache
   Sprache Offizieller Name
   Englisch Favonius Lance
   Deutsch Favonius-Lanze
   Español Lanza de Favonius
   Français Lance de Favonius
   japanisch West Wind Speer
   국 국 페 페 스 스 창 창

   Attribute

   Name Favonius Lance
   Quelle Mondstadt
   Typ Stangenwaffe
   Sekundäre Attribute Energieaufladung
   Windfall Crit -Hits -Treffer von 60%/70%/80%/90%/100%Chance, eine geringe Menge an Elementarteilchen zu erzeugen, was 6 Energy Fore -Charakter regeneriert. Kann nur einmal alle 12/10 auftreten.09.05.7.5/6s.